Uuno Hannulan rahaston säännöt

1 §

Uuno Hannulan rahastosta myönnetään apurahoja PoJo:n jäsenille
tai jäsenistöstä koostuville ryhmille ensisijaisesti koko jäsenistön
kannalta hyödyllisiin tarkoituksiin kuten jatko-opintoihin, ammattitaidon täydentämiseen ja alaan liittyvään tutkimustyöhön sekä ammattikuvaa syventävään työskentelyyn ja ay-toimintaan liittyviin opinto- ja muihin tarkoituksiin. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta, kuten kieliopintoja, opintomatkoja tai näyttelyn järjestämistä.
Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työmatkoiksi käsitettäviin
matkoihin, yksinomaan virkistäytymistä palveleviin kohteisiin eikä
Viestintätyönantajien ja Suomen Journalistiliiton välisen koulutussopimuksen piiriin kuuluviin kursseihin tai jo toteutuneisiin
kohteisiin.

2 §

Rahaston varojen käytöstä päättää PoJo:n hallitus.
a) Apurahat julistetaan haettavaksi kaksi (2) kuukautta ennen
yhdistyksen kevätkokousta.
b) Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon käyttötarkoitus,
kolmena (3) edellisenä vuonna saadut apurahat, hakijan jäsenyysikä sekä järjestöllinen aktiivisuus, tässä järjestyksessä.
c) Apurahojen myöntämisestä ilmoitetaan yhdistyksen
kevätkokouksessa.
d) Apuraha maksetaan pääsääntöisesti yhtä (1) kuukautta ennen
opintojen tai opintomatkan alkamista.
e) Apuraha on käytettävä myöntämisvuonna ellei pidennystä
myönnetä.
f) Apurahan käytöstä on lähetettävä PoJo:n hallitukselle
stipendikertomus kolmen (3) kuukauden kuluessa sen tultua myönnettyyn tarkoitukseen käytetyksi, muussa tapauksessa apuraha peritään takaisin.

3 §

Rahaston varat, joita lahjoituksin voidaan kartuttaa, on talletettava
pankkilaitokseen tai sijoitettava reaalivakuutta vastaan.

Rahaston käyttövarat koostuvat peruspääomasta korkotuottoineen sekä yhdistyksen hallituksen osoittamista eristä.

5 §

Rahaston varoja ei saa käyttää muihin kuin näissä säännöissä
määrättyihin tarkoituksiin.

6 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen yleiskokous.