Toiminta

PoJo toteuttaa jäsentensä edunvalvontaa seuraamalla alan työolojen ja palkkauksen kehitystä sekä ajamalla jäsentensä asiaa Suomen Journalistiliiton kautta ja yhdessä muiden yhdistysten kanssa. Meillä on vahva edustus Journalistiliiton valtuustossa, hallituksessa ja valiokunnissa.

Järjestämme jäsenillemme monipuolista ammatillista koulutusta sekä virkistysmahdollisuuksia. Yhdistyksellämme on kaksi mökkiä, Villa Ankkuri ja Sonka, jotka ovat jäsentemme käytettävissä.

Jaamme jäsenillemme apurahoja apurahaa koko jäsenistön kannalta hyödyllisiin tarkoituksiin kuten jatko-opintoihin, ammattitaidon täydentämiseen ja alaan liittyvään tutkimustyöhön sekä ammattikuvaa syventävään työskentelyyn ja ay-toimintaan liittyviin opinto- tai muihin tarkoituksiin.

PoJo:lla on yhdeksän toimitusosastoa, jotka myös järjestävät jäsenilleen erilaista toimintaa. Yhdistys tukee ja kehittää osastojen toimintaa.

Yhdistyksen korkein päättävä elin on sääntömääräinen kokous, joka pidetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Käytännön toimia johtaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, neljästä yhdeksään jäsentä sekä heille valittavat henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen toimikausi kestää kalenterivuoden.

Mikäli haluat tavata paikallisia media- ja viestintäalan ammattilaisia, ota meihin yhteyttä!